katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Velehradská beseda o ekologii - Laudato si či nejsi?

Kdy: 27.3.2019
Dieceze: Olomoucká arcidiecéze
Popis: Beseda: Laudato si či nejsi?

Termín:
středa 27. 3. 2019 od 17:00

Anotace:
Akce si klade za cíl
reflektovat v kontextu aktuálních
environmentálních problémů podněty
papežské encykliky Laudato si. V první
části besedy se zaměříme na problémy
globální a v druhé na problémy lokální.
Beseda by měla reflektovat odpovědnost
křesťanů na místní i nadregionální úrovni
za stav životního prostředí. Tematizována
bude též odpovědnost české církve za
restituovaný majetek a způsob jeho správy
ve vztahu k životnímu prostředí – se
zvláštním zřetelem na hospodaření v
českých lesích.

Pavel Nováček – přírodovědec a ekolog
Libor Ambrozek – bývalý ministr a předseda
ČSOP ČR
Miroslav Janík – ČSOP Kosenka Valašské
Klobouky
Zástupce Arcibiskupských lesů: Ing. Arnošt
Buček ad.

Partneři akce:
Římskokatolická farnost Velehrad / Obec
Velehrad / Obec Modrá / ČSOP Pantoflíček


Informace: info@velehradinfo.cz
WWW: http://www.velehradinfo.cz
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež