katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Mimořádný zájezd do Albánie a řecký ostrov Korfu

Kdy: 8.10.2024
Dieceze:
Popis: Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové
zve seniory a další zájemce na poutně-
poznávací a odpočinkový zájezd

ALBÁNIE A ŘECKÝ OSTROV KORFU

Zveme vás na novinkový zájezd se zajímavou
kombinací dvou zemí - do Albánie a na řecký
ostrov Korfu. Na programu bude poznávání
historických míst a měst, putování po stopách
sv. Pavla, jeho žáků sv. Jasona a sv.
Sosipatera a dalších světců, návštěva
hlavního města Albánie Tirana a hlavního
města ostrova Korfu Kerkyra, koupání v
průzračně čistém Jónském moři, odpočinek na
pláži se sklenkou vynikajícího řeckého vínka
či ouza a ještě mnohem víc…

Termín: 8. - 15. 10. 2024

Přihlašování již probíhá.

Cena: 29.980 Kč

V ceně je zahrnuto: letenka Vídeň - Tirana -
Vídeň, letištní poplatky, transfer z Brna na
letiště Vídeň a zpět do Brna, doprava lux
bus, 7x ubytování se snídaní, 6x večeře,
trajekt Saranda - Korfu - Saranda, duchovní
doprovod, průvodce

V ceně není zahrnuto: městská taxa, vstupy,
přístavní poplatky - platí se na místě,
jednolůžkový pokoj za příplatek 5.400 Kč - na
vyžádání nebo pokud není možné klienta
doubytovat

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní
cestovní pojištění včetně storna zájezdu -
pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku
620 Kč

Program:

1. den: Setkání v Brně, transfer na letiště
Vídeň, předpokládaný odlet z Vídně ve 12:45,
přílet do albánské Tirany. Přesun do města
Durres (Drač), nejstarší a druhé největší
město v Albánii, které leží na pobřeží
Jaderského moře. Jeho historie je spojena s
křesťanstvím, existují důkazy, že už v roce
58 žily v Durrës křesťanské rodiny. V listu
Římanům 15,19 apoštol Pavel zmiňuje, že kázal
celou cestu z Jeruzaléma do Ilýrie „v moci
znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané
přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od
Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým
evangeliem.“ I Titus navštívil Dalmácii,
Pavel a Titus se s největší pravděpodobností
rozešli v Durrës, odkud vedla strategicky
důležitá Římská cesta Via Egnatia do Soluně,
později prodloužena až do Konstantinopole
(dnešní Istanbul). Město pod římskou vládou
prosperovalo jako významný obchodní přístav.
Dodnes se zachovaly pozůstatky byzantského
fóra a středověké kamenné pevnosti ze 4.
stol. př. n. l. V blízkosti je ortodoxní
kostel sv. Pavla a sv. Astiuse, dokončený v
roce 2002. Odjezd na ubytování do Fier, kde
jsou slovenské řeholní sestřičky. Sestry z
Kongregace dcer sv. Františka Assiského
působí v Albánii už šest let. Po pěti letech
služby na Biskupském úřadě ve Vlorë dostaly
pozvání do farnosti ve městě Fier na jihu
země, kde je čekal nový způsob služby.
Ubytování.

2. den: Po snídani odjezd do přístavu
Saranda, plavba na řecký ostrov Korfu. Přesun
z přístavu na hotel privátním řeckým
autobusem. Osobní volno, ubytování.

3. den: Dnes prozkoumáme severozápadní část
ostrova Korfu. Překrásné panoramatické
výhledy, zasněné vesničky, kde jako by se čas
zastavil. Návštěva vesničky Lakones, která je
známá jako Bella Vista - jeden z top 10
výhledů v Evropě. Prohlédneme si ortodoxní
klášter Paleokastritsa s nádherným výhledem.
K jeho historii se váže příběh o ikoně Panny
Marie. Později klášter sloužil jako vojenská
nemocnice, kasárny a vojenské nádraží. Dnes
se zde nacházejí vzácné ikony a církevní
předměty z byzantské éry, žije zde jedenáct
mnichů. Návrat na hotel, ubytování.

4. den: Navštívíme jednu z nejoblíbenějších
památek na ostrově, zahrady paláce Achillion
(samotný palác je v rekonstrukci). Palác
nechala vybudovat jako letohrádek koncem 19.
století rakouská císařovna Sissi. Je odsud
překrásný výhled na Kerkyru a celé okolí.
Nejpůsobivější je asi 5,5 metru vysoká socha
Achilla, která na ostrov dohlíží ze zahrady.
Dále uvidíme palác Mon Repos (zvenku), rodný
dům prince Philipa, kde bydlela i Sissi.
Pokračujeme ke klášteru Vlacherna, který je
unikátní svým umístěním a je jeden z
nejznámějších symbolů ostrova. Leží na
ostrůvku v moři a s pevninou je spojen molem.
Dá se zde navštívit i malá kaple a květinová
zahrada. Od kláštera uvidíte další symbol
ostrova Korfu, ostrov Pontikonissi. Myší
ostrov, který ukrývá byzantskou kapli. Ještě
nás čeká prohlídka hlavního a největšího
města ostrova Kerkyra, které je považováno za
jedno z nejkrásnějších ve Středomoří.
Významnou roli zastávalo již od 8. století.
Velkým lákadlem je staré město, od roku 2007
zapsané na seznamu UNESCO. Uvádí se, že město
má nejlépe zachovalou architekturu benátského
stylu v Řecku. Hlavní náměstí Esplanade,
Stará a Nová pevnost, kostel sv. Spiridona -
patrona ostrova. Díky němu - tak říká legenda
- bylo Korfu ušetřeno od mnoha nebezpečí,
jako je mor, nepřátelské útoky a ztráty na
úrodě. Nejstarší křesťanský chrám na ostrově
zasvěcený dvěma učedníkům apoštola sv. Pavla,
sv. Jasonovi a sv. Sosipaterovi, kteří
přinesli křesťanství na ostrov Korfu v 1.
století našeho letopočtu. Byl postaven na
začátku 11. století a je nejvýznamnější
byzantskou památkou ostrova. Tento kostel ve
tvaru kříže se dvěma sloupy se pyšní
osmihrannou kupolí a uchovává fresky z 11. a
14. století spolu s ikonami, které vytvořil
známý hagiograf Emmanuel Tzane v 16. století.
Návrat na hotel, ubytování.

5. den: Odpočinek u moře, osobní volno,
individuální procházky v okolí.

6. den: Přesun do nového přístavu Kerkyra
brzy ráno, plavba lodí podél pobřeží Korfu
cca hodinu do albánského přístavu Saranda.
Následně návštěva archeologického areálu
Butrin, které bylo kdysi pohřbeno pod bahnem
a v roce 1997 jej UNESCO prohlásilo za
světové dědictví. Najdeme zde zachované
antické i byzantské památky, divadlo z 3.
století před Kristem, akropoli, chrámy i
světské budovy, jako například pozůstatky
lázní a obytných budov. V okolí Butrinu se
nachází důležitá přírodní rezervace, která
uchovává mnoho ohrožených druhů fauny a
flóry, jejím základem je Butrinské jezero.
Přesun na hotel, ubytování.

7. den: Návštěva města Berat (UNESCO), „města
tisíců oken“, kde je téměř dokonale zachováno
původní osmanské město, nad kterým se tyčí
hrad Kala. Zde uctíme sv. Gorazda, žáka sv.
Cyrila a Metoděje. Podle tradice jsou jeho
ostatky uloženy v nádherném katedrálním
chrámu v Beratu, spolu s ostatky učedníka
soluňských bratří sv. Angelára. U chrámu se
nachází Onufriho galerie s nejunikátnějšími
ikonami (např. Panna Maria). Odjezd do
hlavního města Albánie Tirana -
Skandenbergovo náměstí, hodinová věž,
historické budovy ministerstev. Koncem října
2008 posvětil tiranský arcibiskup metropolita
Mons. Rrok Mirdita nový salesiánský chrám
Marie Pomocnice, který vyrostl i díky
finanční pomoci slovenských věřících. Odjezd
na hotel, ubytování.

8. den: Po snídani krátký program v hlavním
městě Albánie Tirana, odjezd na letiště,
odlet do Vídně s předpokládaným příletem ve
13:35. Následně transfer do Brna.

Program je spojen s každodenní mší sv. a
duchovním slovem.

Přihlášky a informace:

Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí
32, 500 03 Hradec Králové, telefony:
737 215 328, 734 435 360, 495 063 661, e-
mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz.

Těšíme se na setkání s vámi!
Informace: dcs@bihk.cz, 737 215 328, 734 435 360
WWW: http://www.simeon.cz
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež