katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Silvestr a Nový rok v Medjugorje s návštěvou Sarajeva, Mostaru a Jajce

Kdy: 28.12.2023
Dieceze:
Popis: Prožijte Silvestra a Nový rok jinak - v
světoznámém poutním místě Medjugorje!
Navštivte také zajímavé hlavní město Bosny a
Hercegoviny Sarajevo i pozoruhodná města
Mostar a Jajce. Duchovní hloubka, ztišení,
společenství, poznávání, odpočinek... Pojeďte
s námi, po sedmi letech máme opět v nabídce!

Termín: 28. 12. 2023 - 3. 1. 2024

V případě zájmu neváhejte - je třeba potvrdit
ubytovací kapacity!

Cena: 10.200 Kč

V ceně je zahrnuto:

- 4x ubytování ve dvou a třílůžkových
pokojích se sociálním zařízením
- 4x polopenze
- silvestrovské posezení spojené se
slavnostním přípitkem a lehkým občerstvením
- novoroční oběd
- doprava lux bus
- průvodce

V ceně není zahrnuto:

městská taxa (platí se na místě)
Možný příplatek:

komplexní cestovní pojištění včetně storna
zájezdu, pojistné krytí do výše 80 % storno
poplatku 540 Kč/osoba, nebo pojištění
pandemic včetně onemocnění na covid-19 v ceně
710 Kč/osoba
sedadlo v přední části autobusu 380 Kč/osoba
Program:

1. den: Odjezd z Brna* a Bratislavy v
odpoledních hodinách přes Maďarsko a
Chorvatsko s krátkými občerstvovacími
přestávkami.

2. den: V ranních hodinách návštěva Jajce -
bývalé hlavní město Bosenského království.
Domečky v osmanském stylu, úzké uličky, starý
hrad, Medvědí věž a Mithreum. Řeka Pliva a
malebné turecké dřevěné vodní mlýny,
kaskádovité 27 m vysoké Plivské vodopády a
jezera. Odjezd do Sarajeva, katedrála
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, známá také jako
Sarajevská katedrála, večeře, ubytování.

3. den: Snídaně, prohlídka Sarajeva, jednoho
z nejpůvabnějších hlavních měst Evropy.
Křižovatka kultur, kde jsou nedaleko od sebe
pravoslavný kostel, mešita a synagoga. Stará
turecká čtvrť s bazarem, mešita, která je
nejvýznamnější islámskou stavbou na Balkáně,
i pověstný most, při kterém byl 28. 6. 1914
spáchán atentát na následníka trůnu Františka
Ferdinanda. Největší pramen Vrelo Bosne -
zlověstně bublající zřídlo, které se po pár
metrech změní na 50 metrů široký říční tok.
Přesun do Mostaru (UNESCO). Je to jedno z
nejkrásnějších měst na Balkáně se starobylou
architekturou z osmanské doby včetně slavného
Hajrudinova mostu, jehož zničení v roce 1993
se stalo symbolem barbarství války a jeho
obnova novým začátkem mírového života.
Tradiční obchůdky a dílny řemeslníků, kde se
přímo prodávají tepané kovové předměty,
koberce, tradiční oblečení, starožitnosti i
granátová jablka. Odjezd na večeři a
ubytování v Medjugorje.

4. den: Snídaně, celodenní náboženský program
v Medjugorje (výstup na Podbrdo - místo
zjevení), mše svatá, večeře. Později večer
silvestrovské posezení se slavnostním
přípitkem a přivítáním Nového roku spojené s
lehkým občerstvením.

5. den: Snídaně, celodenní náboženský program
v Medjugorje - výstup na Křiževac pro
poutníky, kterým to dovolí jejich kondice,
novoroční oběd, mše svatá, ubytování.

6. den: Snídaně, program v Medjugorje, odjezd
v podvečerních hodinách, noční jízda.

7. den: Příjezd do Bratislavy a Brna v
dopoledních hodinách.

* Odjezd z Brna při min. počtu 26 účastníků.
Při nižším počtu bude možné si transfer
připlatit dle reálného počtu účastníků, kteří
tento transfer chtějí využít.

Zájezd je určen zájemcům z řad všech věkových
kategorií.

Přihlášky (co nejdříve - nutno potvrdit
ubytování!): Diecézní centrum pro seniory,
Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.:
737 215 328, 734 435 360, 495 063 661, e-
mail: dcs@bihk.cz
Informace: dcs@bihk.cz, 737 215 328, 734 435 360
WWW: www.simeon.cz
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež