katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Nemocniční kaplan

Kdy: 1.9.2023
Dieceze: Olomoucká arcidiecéze
Popis: Jednoroční (dvousemestrální) kurz Nemocniční
kaplan se uskuteční formou kombinovaného studia
– během 20 sobotních setkání. Cyrilometodějská
teologická fakulta jej nabízí ve spolupráci s
Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v
Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a
Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR.
Kurz je vhodný především pro poskytovatele
pastorační péče ve zdravotnických a sociálních
službách, kteří již v těchto službách působí.
Informace: edita.lukasova@upol.cz
WWW: https://www.cmtf.upol.cz/
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež