katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Duchovní obnova o Eucharistii

Kdy: 29.8.2021
Dieceze: Královehradecká diecéze
Popis: Konfraternita kněží - adorátorů Ježíšovy
Eucharistické Tváře srdečně zve na duchovní
obnovu pro kněze i laiky na téma EUCHARISTIE,
která se koná v klášteře Želiv od neděle 29.
srpna 2021 večer do pátku 3. září poledne.
Obnovu povede P. Miloslav Kabrda a denní
program bude sestávat ze dvou rozjímání, mše
svaté, adorace, denní modlitby církve a
modlitby svatého růžence.
Přihlášky a informace na tel. 606 627 636, e-
mail: stanislava.vitonova@gmail.com.
www.adoratori.cz
Informace: stanislava.vitonova@gmail.com, 606 627 636
WWW: http://adoratori.cz
  

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež